Achtergronden

Spelregels ontwerp Erp-Oost

Als u aan de slag gaat met het maken van het plan voor uw straat gelden er enkele spelregels. Wat zijn die spelregels?

 • Het hemelwater moet afgekoppeld kunnen worden. Dat is het doel van dit project. Dat doel kan invloed hebben op het plan. De gemeente werkt hiervoor een plan uit.
 • Het is nodig dat u het als straatbewoners met elkaar eens bent over het ontwerp.
 • Het ontwerp moet technisch goed uitvoerbaar zijn en voldoen aan de algemene normen voor de openbare ruimte. Onze ontwerpers helpen u hierbij. Ze wijzen u erop als er een probleem kan zijn en denken met u mee over een oplossing. 
 • Uw plan mag in principe geen effecten op een andere straat hebben. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar uw straat afsluiten als uw straat gebruikt wordt voor doorgaand verkeer. U kunt ook niet zomaar parkeerplaatsen schrappen als daardoor de auto’s uit uw straat in een andere straat geparkeerd moeten worden.
 • Als u iets wilt waarbij kleine effecten op een andere straat mogelijk zijn, kunnen we dat wel met elkaar bespreken. We denken dan bijvoorbeeld aan het aanbrengen of juist verwijderen van verkeersremmers. Zoiets kan kleine effecten hebben op andere straten, maar soms is het toch mogelijk om dat te doen. 
 • De juiste boom op de juiste plek behouden en gezonde bomen duurzaam behouden.
 • Bomen minimaal 1op1 compenseren als ze verwijderd worden (dit mag ook op een andere locatie in de straat/buurt).
 • Uw plan moet uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget.

 

 

Hoe gaan we werken? (Proces)

Iedere straat krijgt een eigen pagina op deze website en een eigen digitale werkomgeving om met onze ontwerpers samen in te werken. Op de pagina plaatsen we steeds alle tussen- en eindproducten. U kunt de pagina gebruiken om met elkaar te overleggen. 

Er zijn drie soorten werkstappen:

 • Er zijn werkstappen die u als straat zelf doet
 • Er zijn werkstappen waarin informatie verwerkt wordt door onze ontwerpers
 • En er zijn werkstappen die u als straat samen met de ontwerpers doet  

In onderstaand schema ziet u de werkstappen op een rij. Alle overleggen zijn steeds met één of enkele straten. 


Ontwerpsessie 1

In de week van 31 mei 2021 organiseren we digitale startbijeenkomsten per straatcluster. Tijdens die bijeenkomsten bespreken we de bedoeling van het project, de werkwijze, de digitale hulpmiddelen, resultaten van de enquête en de straatindeling. Ook brengt u uw wensen in en maken we samen een eerste beeld of bespreken we uw eerste schets.

Daarnaast zijn we op zoek naar contactpersonen. We vragen ieder straatcluster één contactpersoon aan te wijzen waar we via e-mail mee kunnen overleggen! 


Informatieverwerking

Wij maken van alle straten een ontwerpschets(en) en plaatsen ze op de website.


De straat aan zet 

U bespreekt de schets, geeft aan wat er wel en niet bevalt en/of komt met voorstellen.


Ontwerpsessie 2

In een digitaal werkoverleg bespreken we de gewenste aanpassingen.


Informatieverwerking 

We maken voor alle straten een voorlopig ontwerp en plaatsen dat op de website en versturen het per post aan alle bewoners. 


De straat aan zet

U bespreekt het plan en beoordeeld of het zo goed is. Kleine aanpassingen geeft u door via de contactpersoon. Als er nog veel aanpassingen nodig zijn dan organiseren we een laatste ontwerpsessie.


Ontwerpsessie 3 (optioneel)

We bespreken de knelpunten en de mogelijke aanpassingen.


Informatieverwerking 

Nu maken we voor alle straten het definitieve plan en plaatsen dat op de website en versturen het per post aan alle bewoners. 

 

De digitale hulpmiddelen die we als gemeente zullen inzetten zijn deze website om u te informeren, MSTeams om met elkaar te praten en Mural om samen te tekenen (https://www.mural.co/). We kunnen ons voorstellen dat u daarnaast als straat een Whatsappgroep maakt. 

De tijdbalk: stap 1 ontwerpsessie 1. Stap 2 informatieverwerking. Stap 3 de straat aan zet. Stap 4 ontwerpsessie 2. Stap 5 informatieverwerking. Stap 6 de straat aan zet. Stap 7 optionele ontwerpsessie. Stap 8 informatieverwerking tot een definitief plan.

 

 

 

sintoedenrodezuid
2634