Het definitief ontwerp staat online!

Het afgelopen jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor Erp-oost. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u nu online bekijken!

Tijdens verschillende sessies hebben we de gewenste situatie besproken met u als bewoners. In meerdere sessies hebben we, op basis van één of meerdere schetsen, ontwerpen en visualisaties, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Hierop volgde in december 2021 een voorlopig ontwerp. In een aantal straten waren we er in januari nog niet uit. Met deze straten zijn we nog langer in gesprek geweest, tot een gepaste oplossing is gevonden. Dit heeft geleid tot kleinschalige aanpassingen aan de openbare ruimte. Bij deze willen u allen hartelijk bedanken voor het meedenken over de nieuwe inrichting van uw wijk.

U kunt hier het definitieve ontwerp voor het gehele plan Erp-oost Klimaatrobuust bekijken. 

Let op: de stratenpagina's zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp van uw straat kan dus anders zijn dan op uw stratenpagina staat vermeld.

Vervolg

Op basis van het definitieve ontwerp zal de komende maanden de contractvoorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden worden uitgevoerd en benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Voor de aanleg van de nieuwe riolering en het planten van nieuwe bomen is het nodig om bestaande kabels en leidingen te verleggen. Dit mogen wij niet zelf doen. Dit doen de netbeheerders, zoals Brabant Water en Enexis. Zij starten met de voorbereiding van hun werkzaamheden met het vastgesteld definitief ontwerp.

Bij de netbeheerders is het op dit moment helaas erg druk. Door een combinatie tussen krapte op de arbeidsmarkt, grootschalige energieprojecten en de woningbouwopgave is hun planning voor langere periode vol. De gemeente Meierijstad zal de komende maanden in overleg met de nutsbeheerders de planning bepalen. De verwachting is helaas dat de werkzaamheden pas in de tweede helft van 2023 kunnen starten.

U kunt hier het definitieve ontwerp voor het gehele plan Erp-oost Klimaatrobuust bekijken (PDF). 

Samenwerken voor een klimaatrobuust Erp-Oost

Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en hevigere regenbuien, langere perioden van droogte of juist extreem warm weer. Het is belangrijk om de leefomgeving hierop aan te passen. Daarom gaan we aan de slag in Erp-Oost. Er komt een plan voor de afkoppeling van het hemelwater, een plan voor het verleggen van het riool op particuliere grond naar gemeentelijk grond en een plan voor het herinrichten van de openbare ruimte.

 

Wat is het probleem en wat gaan we doen? 

Momenteel zijn er in Erp-Oost nog geen bekende problemen van wateroverlast bij hevige regenbuien. Maar door het afkoppelen van regenwater van het riool in Erp-Oost kunnen we het riool in andere gebieden in Erp ontlasten en ontstaat er minder overlast. Als daar erg veel regen valt dan kan het riool de hoeveelheid water niet aan. Dit zal vooral bij hevige stortbuien gebeuren. Dan komt er in de wijk water op straat te staan. Dit willen we in de toekomst beperken.

 

Erp-Oost: denk mee met het ontwerp van uw straat!

U heeft veel ruimte om inbreng te geven. Hoe zit dat? Om de nieuwe afkoppelvoorzieningen aan te kunnen leggen moeten we de straatverhardingen, parkeervakken, trottoirs en een deel van de groenstroken verwijderen. Naast de aanleg van (ondergrondse) voorzieningen willen we ook de straat duurzamer inrichten aansluitend bij uw behoeften. Die nieuwe inrichting kunt u samen met de andere bewoners van uw straat zelf ontwerpen. Het ontwerpproces loopt van eind mei 2021 tot en met de zomer van 2021. Daarin werkt u voor een deel samen met anderen uit uw straat en regelt u dat ook deels zelf. Voor een ander deel werkt u samen met onze ontwerpers die u helpen om een goed ontwerp te maken. Het is geen verplichting om mee te doen. Misschien kunt u het als straat samen niet eens worden. Of misschien hebben te weinig mensen in uw straat tijd om een plan te maken. In die gevallen maken we als gemeente een plan en kunt u daarop reageren.

 

Digitaal overleg

We overleggen met name digitaal. Voor het maken van het ontwerp zetten we verschillende digitale hulpmiddelen in. Onze ervaring is dat de meeste mensen heel snel en goed met deze hulpmiddelen kunnen werken. Tijdens de eerste bijeenkomst nemen we de tijd om te oefenen. Heb je ervaring met digitaal werken? Help dan de mensen in uw straat die hier minder ervaring mee hebben.

 

De nieuwe ontwerpen staan online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de wijk Erp-Oost. 
Tijdens twee online sessies hebben we de gewenste situatie besproken met u als bewoners. De eerste keer hebben we het doel van het project toegelicht en besproken wat de wensen zijn. Op basis van de wensen is een schetsontwerp gemaakt. De tweede keer hebben we de schetsontwerpen besproken en doorgepraat over mogelijke verbeteringen.

Daarnaast heeft de Vaansingel 5 t/m 19 en 18 t/m 32 op 3 september een live bijeenkomst gehad om te praten over het wel of niet behouden van de bomen. In deze bijeenkomst zijn een aantal acties bepaald, zoals het uitvoeren van een boom effect analyse (BEA). Deze is intussen gereed en hiermee is het ontwerp verder uitgewerkt.

Verder heeft de Schildstraat en Hesselereind 17 t/m 24 op 20 oktober een live bijeenkomst gehad om te praten over een aantal nieuwe varianten en het wel of niet behouden van de bomen. Sindsdien zijn op basis van de reacties de verschillende varianten verder uitgewerkt tot één ontwerp.

In het ontwerp, dat u nu kunt bekijken op uw stratenpagina, zijn de opmerkingen van de bijeenkomsten en BEA zo goed mogelijk verwerkt. We leggen het ontwerp dan ook 'ter inzage'.

Bekijk het ontwerp en geef uw reactie!

We nodigen u uit om het aangepaste ontwerp van Erp-Oost Klimaatrobuust te bekijken. Zijn de opmerkingen volgens u goed verwerkt? Of zijn er nog vragen overgebleven en ziet u mogelijkheden om het te verbeteren? We zijn benieuwd naar uw reactie! 

We ontvangen het liefst afgestemde gezamenlijke reacties als ‘mening van de straat’. Hoe beter de reactie onderling is afgestemd, hoe beter de reactie te gebruiken en te verwerken is.

U kunt uw reactie doorgeven via de contactpersoon van de straat. Of u kunt reageren via uw stratenpagina. Klik hier om naar uw stratenpagina te gaan. U kunt ook een individuele reactie mailen naar Anita Timmermans (anita.timmermans@losstadomland.nl).

U kunt uw reactie op de Schildstraat en Hesselereind 17 t/m 24 kenbaar maken tot en met 21 januari 2022. Op de overige straten kan er gereageerd worden tot en met 7 januari 2022. ​

Vervolg

Op basis van uw reacties passen de ontwerpers het plan aan, waar dat nodig is en stellen we het ontwerp vast. Hierna beginnen we met de uitwerking van de contractstukken ten behoeve van de uitvoering.
De definitieve tekeningen publiceren we op de website, zodat u weet wat er met uw reactie gedaan is. Zodra de tekeningen op de website staan, informeren wij u daarover met de digitale nieuwsbrief. 

 

Meer weten?

U kunt hier naar de stratenpagina van Erp-Oost te gaan.

Op de pagina achtergronden van deze site geven we meer informatie over dit project. Daar staat bijvoorbeeld een overzicht van de stappen die we gaan nemen, de spelregels voor het maken van de ontwerpen en de kaders waar iedereen aan gebonden is.

Wilt u daarnaast op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over het project? Meldt u dan nu aan voor de nieuwsbrief.

 

Project ‘Erp-Oost Klimaatrobuust’

Met het project ‘Erp-Oost Klimaatrobuust’ gaan we de leefomgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit project is een onderdeel van de reeks ‘groenblauwe’ initiatieven van Meierijstad. Deze reeks levert een positieve bijdrage aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit in Meierijstad. In het verleden zijn als onderdeel van de reeks al de projecten ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust', ‘Blauwe Sportparken’ en ‘Kienehoef Klimaatrobuust’ opgestart/uitgevoerd.

 

Op deze kaart ziet u welke straten in Erp-Oost deel uitmaken van het afkoppelingsproject. Het gaat om de volgende straten of straatdelen: De Mortelkes, Vaansingel nr. 5 t/m 19, 18 t/m 32 en 2 t/m 16, Tolstraat, Schildstraat, Hesselereind nr. 17 t/m 24, Hendrik Herpstraat, Mgr. Dr. Meeuwesestraat en Pentelstraat

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Start werkzaamheden Erp-Oost

Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is aanbesteed en gegund aan de aannemer Van de Haterd BV uit Gef...

Heeft u interesse in afkoppelen op eigen terrein?

In de afgelopen 2 jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor ...

Definitief ontwerp online en terugblik inloopmiddag/avond

Woensdag 28 september is de afsluitende inloopmiddag/avond geweest voor het project Klimaatrobuust E...

Uitnodiging Inloopmiddag/avond project Klimaatrobuust Erp-Oost

Ter afsluiting van de voorbereidingen van het project organiseren we een fysieke bijeenkomst om u te...

Voorlopig ontwerp staat online!

Het afgelopen jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor Erp-...

Verder onderzoek klimaatrobuust Erp-oost

Graag informeren we u in deze update over het traject van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp.

Het ontwerp van de Schildstraat en Hesselereind 17 t/m 24 is bekend!

U kunt uw reactie op de Schildstraat en Hesselereind 17 t/m 24 kenbaar maken tot en met 21 januari 2...

De nieuwe ontwerpen staan online!

Bekijk nu het voorlopig ontwerp van Erp-Oost. U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 7 januari 2...

Afkoppelcoach bezoekt verschillende huizen in Erp-Oost

De afkoppelcoach is op bezoek geweest bij verschillende huizen in verschillende straten van Erp-Oost...

Meld u nu aan voor een gesprek met de afkoppelcoach!

Aanmelden voor de afkoppelcoach kan tot en met 29 augustus door te mailen naar Anita Timmermans (ani...

Dit project wordt in opdracht van gemeente Meierijstad uitgevoerd door de samenwerkende partijen:
LOS stadomland en Megaborn

 Logo MegabornLogo LOS stadomland 

sintoedenrodezuid
2634