Nieuws

Om u als bewoner op de hoogte te houden van het proces en de ontwerpen in het project Erp-Oost gebruiken wij de nieuwsbrief. Daarom is het van belang dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief. Na aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u per email berichten over de geplande ontwerpsessies en gemaakte ontwerpen.

Meld u nu aan voor een gesprek met de afkoppelcoach!

Veel regenpijpen in uw buurt zijn momenteel (nog) aangesloten op het riool. Dit betekent dat het vuil water van bijvoorbeeld de wasmachine en wc samen met het regenwater van het dak door dezelfde buis worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Het is zonde om relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie af te voeren. Daarom hebben we tijdens de afgelopen ontwerpsessies gesproken over het ‘afkoppelen' van uw regenpijp. Afkoppelen betekent dat we de regenpijp van uw woning losmaken van het riool. Het regenwater wordt dan niet meer opgevangen in het riool, maar wordt opgevangen in uw eigen tuin. Het water kan zo infiltreren in de grond of u kunt het water hergebruiken.
 
De gemeente wil samen mét u het regenwater in het gebied afkoppelen. Zo wordt Erp-Oost klimaatrobuuster. De gemeente wil graag financieel bijdragen en helpen uw woning aan de voorzijde kosteloos af te koppelen. Voor het afkoppelen aan de achterkant kunt u een subsidie (voor 2022) aanvragen via Waterschap Aa en Maas. Klik hier voor meer informatie over deze subsidie.
 
Voor ideeën en advies voor afkoppelmogelijkheden in de voor- en achtertuin zetten we een ‘afkoppelcoach' in. In september brengt de afkoppelcoach een bezoek aan Erp-Oost. Deze afkoppelcoach geeft u tips over het afkoppelen van uw woning en wat voor maatregelen rondom uw huis getroffen kunnen worden. Per straat kan één huishouden een bezoek krijgen van de afkoppelcoach. De ervaringen, ideeën en adviezen zullen we delen met andere bewoners in het gebied.
In een aantal straten zijn al voldoende aanmeldingen voor een gesprek met de afkoppelcoach. Woont u in de Vaansingel (nr. 2 t/m 16), Schildstraat, Hesselereind, Mgr. Dr. Meuwesestraat of Hendrik Herpstraat? Dan kunt u zich nog aanmelden voor een bezoek van de afkoppelcoach.
 
Aanmelden voor de afkoppelcoach kan tot en met 29 augustus door te mailen naar Anita Timmermans (anita.timmermans@losstadomland.nl) onder vermelding van uw woonadres. U kunt haar ook een email sturen met inhoudelijke vragen en opmerkingen over het afkoppelen.

Voorbeelden van het afkoppelen van de regenpijp

|

Aanmelden nieuwsbrief

sintoedenrodezuid
2634