sintoedenrodezuid
2634

Nieuws

Om u als bewoner op de hoogte te houden van het proces en de ontwerpen in het project Erp-Oost gebruiken wij de nieuwsbrief. Daarom is het van belang dat u zich aanmeld voor de nieuwsbrief. Na aanmelding voor de nieuwsbrief ontvangt u per email berichten over de geplande ontwerpsessies en gemaakte ontwerpen.

Voorlopig ontwerp staat online!

Het afgelopen jaar hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor Erp-oost. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u nu online bekijken!

Tijdens verschillende sessies hebben we de gewenste situatie besproken met u als bewoners. In meerdere sessies hebben we, op basis van één of meerdere schetsen, ontwerpen en visualisaties, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen én een klimaatrobuuste inrichting te maken. Hierop volgde in december 2021 een voorlopig ontwerp. In een aantal straten waren we er in januari nog niet uit. Met deze straten zijn we nog langer in gesprek geweest, tot een gepaste oplossing is gevonden. Dit heeft geleid tot kleinschalige aanpassingen aan de openbare ruimte. Bij deze willen u allen hartelijk bedanken voor het meedenken over de nieuwe inrichting van uw wijk.

U kunt hier het definitieve ontwerp voor het gehele plan Erp-oost Klimaatrobuust bekijken.

Let op: de stratenpagina's zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp van uw straat kan dus anders zijn dan op uw stratenpagina staat vermeld.

 

Vervolg

Op basis van het definitieve ontwerp zal de komende maanden de contractvoorbereiding en aanbesteding van de werkzaamheden worden uitgevoerd en benodigde vergunningen worden aangevraagd.

Voor de aanleg van de nieuwe riolering en het planten van nieuwe bomen is het nodig om bestaande kabels en leidingen te verleggen. Dit mogen wij niet zelf doen. Dit doen de netbeheerders, zoals Brabant Water en Enexis. Zij starten met de voorbereiding van hun werkzaamheden met het vastgesteld definitief ontwerp.

Bij de netbeheerders is het op dit moment helaas erg druk. Door een combinatie tussen krapte op de arbeidsmarkt, grootschalige energieprojecten en de woningbouwopgave is hun planning voor langere periode vol. De gemeente Meierijstad zal de komende maanden in overleg met de nutsbeheerders de planning bepalen. De verwachting is helaas dat de werkzaamheden pas in de tweede helft van 2023 kunnen starten.

|

Aanmelden nieuwsbrief